Fire Station #1, Old Town Pocatello

Aerial Photos taken by Portneuf Valley Photo, Pocatello, Idaho

 

Fire_House_2_w

Historic Fire Station #1, Old Town Pocatello, Idaho

 

Fire_House_w

Historic Fire Station #1, Old Town Pocatello, Idaho

error: Content is protected !!